Halvmarathon ruten:

Du kan også se nærmere på ruten her.

Kvartmarathon ruten:

Du kan også se nærmere på ruten her