Støttekoncept

Støttekoncept - Generel information

Hvorfor overhovedet have et støttekoncept?
Og hvad indeholder Aarhus 1900's støttekoncept?

Støttekonceptet skal understøtte klubbens målsætninger og sikre, at atletikafdelingen på alle niveauer og i alle disciplingrupper sikrer bedst mulige resultater til Aarhus 1900 AL.

Foruden de udgifter, som klubben betaler for alle aktive medlemmer, f.eks. startgebyrer og transport til DM, giver vi også en direkte støtte til de aktives udgifter til træningslejre, stævner, behandling og lign. alt efter niveau.

Vi støtter desuden alle aktive, der bliver udtaget til landshold, med minimum 3.000 kr. og op til 50% af deltagerbetalingen (ny ordning fra 2021).


Grupperne i støttekonceptet

  • Nordisk Elite
  • National Elite
  • National subelite
  • Paraelite

Optagelse
Når du har opnået et eller flere krav alt efter din alder, kan du søge om at få bevilget den tilhørende støtte. Det sker i denne rækkefølge:
Den 1. oktober får du en mail fra bevillingsudvalget, som har set, at du har klaret et eller flere krav. Det er en opfordring til at udfylde den vedhæftede ansøgningsblanket sammen med din træner og indsende blanketten til bevillingsudvalgets e-mailadresse senest den 1. november.
Senest den 1. december vil du få besked om, hvad du har fået tildelt i støtte, eller eventuelt et afslag.
Fra den 1. januar løber støtteåret, hvori du kan få udbetalt støtten.
NB: Du får maksimalt bevilget 50% af dit samlede indsendte budget.

I løbet af støtteåret kan du også søge om støtte, hvis du klarer et krav, du ikke nåede i året før. Så vil du få bevilget en forholdsmæssig andel af støtterammen alt efter tidspunktet på året og dit budget.

Alderskrav 
Man kan optages i støttekonceptet og blive støtteberettiget fra og med den sæson, man fylder 16 år. Dog skal man fylde 17 år i støtteåret for at blive støtteberettiget i kategorien Nordisk Elite.
Kravene kan godt være opfyldt i året før støtteåret.

Specielt for klubbens udenlandske atleter 
Udenlandske aktive medlemmer har også mulighed for at klare krav. De indplaceres i gruppen National Elite.

Bonusordning
Atletikudvalget ønsker at belønne udøvere, som gør en særlig stor indsats resultatmæssigt for klubben. Derfor giver vi en bonus oveni støtten for en dansk seniorrekord (i de øvelser, der indgår i støttekonceptet) og for et individuelt dansk seniormesterskab (gælder: DM bane, DM inde, DM mangekamp (ude/inde), marathon, halvmarathon, 10 km landevej, 10 km lang cross, 50 km kapgang og 20 km kapgang).

  • 1000 kr. for et individuelt dansk seniormesterskab (dog max 2 pr. år) og
  • 1000 kr. pr. disciplin med individuel danske seniorrekord (inde/ude - og max 2 discipliner pr. år)

Udbetaling af støtte
Du skal indsende en udfyldt U-blanket for at få støtten udbetalt. Du skal også aflevere de tilhørende kvitteringer. Læs vejledningen grundigt, inden du udfylder den første blanket.
Du skal sende blanketten til AU’s kasserer Aino Slej, der udbetaler inden for en uge efter følgende tidsplan:

  • 30. marts
  • 30. juni (her skal alle udgifter fra indesæson og forårstræningslejre afregnes)
  • 30. september
  • 1. december

Du skal så vidt muligt benytte billigste rejseform. Transport i privatbil støttes efter klubbens gældende sats, der findes i vejledningen. Du kan ikke bruge din støtte til den egenbetaling, som opkræves til weekendstævner, f.eks. VDMU, som klubben arrangerer.

Kontakt vedr. støttekoncept
Bevillingsudvalget, 1900bevilling@gmail.com

Medlemmer af udvalget: Knud Andersen, Jakob Larsen, Aino Slej.
Spørgsmål om støtte, der ikke indgår i støttekonceptet, kan stilles til AU-formand Lars Bøgh

Revideret august 2021 - Bevillingsudvalget