Støttekoncept

Støttekoncept - Generel information

Hvorfor overhovedet have et støttekoncept? Og hvad indeholder Aarhus 1900's støttekoncept?

Støttekonceptet skal understøtte klubbens målsætninger (se  bl.a. nedenfor) og skal sikre, at atletikafdelingen på alle niveauer og i alle disciplingrupper sikrer bedst mulige resultater til Aarhus 1900 AL.

Dette sker ud fra følgende målsætninger:

 • Klubben ønsker at prioritere ressourcerne således at eliten er med helt fremme i dansk atletik
 • Klubben har en målsætning om, 1900 AL fortsat har deltagere med ved enten EM, VM eller OL
 • Klubben har en målsætning om at være placeret i toppen af DAF's Danmarksturneringer på både på herre- og damesiden
 • Klubben har et mål om at have et attraktivt talentudviklingsmiljø, som vinder danske mesterskaber, tager medaljer i junior regi i DTU og fostrer deltagere ved internationale ungdoms- og  juniormesterskaber i en bred vifte af discipliner, samt
 • Klubben ønsker at have et attraktivt træningsmiljø med nogle af Danmarks bedste træningsgrupper i alle discipliner

Grupperne i elitekonceptet (klik på fanerne ovenfor for specifikke info om hver gruppe)

 • International Elite
 • Nordisk Elite
 • National Elite
 • National subelite/talent

De gældende objektive krav for støtte er revideret okt./ nov. 2017.


Optagelse
Når/hvis man opfylder  kravet til en af grupperne, kan man øjeblikkeligt ansøge bevillingsudvalget - se praktisk info - om optagelse i støttekonceptet. Man er først optaget og er berettiget til støtte, når man har fået en bekræftelse på indlemmelsen. Det præcise støttebeløb i den sæson, hvor man bliver  optaget, afgøres fra gang til gang afhængig af, om man evt. tidligere på sæsonen har modtaget projektmidler etc., men vil typisk være en relativ  andel af det der er tilbage af sæsonen. Derudover gælder det, at  man normalt er indplaceret hele det kommende år på baggrund af  resultater opnået i den igangværende sæson (ved fortsat ambitionsniveau  og træningsindsats på samme niveau). 

 

Procedure for at blive berettiget til at anvende den tildelte støtte
Afhængig  af indplacering skal alle indplacerede aktive/deres trænere én til to  gange årligt indsende en årsplan samt et aktivitetsbudget, og ved indgangen til en ny sæson, en evaluering af den foregående sæson. Årsplanen  skal som minimum indeholde en oversigt over årets vigtigste stævner, en  angivelse af de træningslejre man vil søge støtte til, samt en angivelse  hvornår ens primære satsning den pågældende sæson er (topning).
Der  er en simpel skabelon, som alle kan anvende, hvis man ikke allerede har et lignende dokument (kontakt bevillingsudvalget - se nederst). En årsplan indsendes  normalt senest 1. december, og en halvårsplan kan suppleres ved  indsendelse af næste periode senest 1. maj. Afhængig af indplacering  er detaljeringsgrad forskellig. AU/cheftrænerens vigtigste opgave  er at tjekke, om de for klubben vigtigste stævner indgår (DM, DT finale, DMU og DTU finale  etc.). Ændres forudsætningerne fra ansøgningen markant (fx langtidsskade), indsendes nye planer, og der kan søges om en ændring af støtte til andre tiltag.
Anmodning om udbetaling af støtte/refusion af udlæg kan ske ved indsendelse af originalbilag etc. til kassereren til følgende deadline (og udbetaling vil normalt ske inden for en uge):

 • 30. april
 • 30. juni (her skal alle udgifter fra indesæson og forårstræningslejre afregnes)
 • 30. september
 • 1. december

Alderskrav 
Man kan optages i støttekonceptet og blive støtteberettiget fra og med den sæson man fylder 16 år. Dog skal man være 17 år for at blive støtteberettiget i kategorien ”Nordisk Elite”. Resultatkravene til optagelse kan dog opfyldes som 15-årig – henholdsvis 16-årig mht. ”Nordisk Elite”.     Udøvere yngre end 16 år skal primært  fokusere på ungdomsbaserede aktiviteter. Klubben støtter dog 15-årige  med dækning af brugerbetaling til landshold og talentudvikling med 100 %.       Særligt talentfulde 14/15-årige kan søge projektmidler til  navngivne aktiviteter, men kun via en ansøgning gennem sin træner. Disse  aktiviteter vil ofte være baseret på en gruppes mulighed for  stævnedeltagelse etc.”

Specielt for klubbens udenlandske atleter 
Klubben har jævnligt udenlandske udøvere, som er medlemmer i længere perioder. Disse atleter indgår også i klubbens støttekoncept. Bemærk dog, at de blot kan indplaceres i grupperne ”National Elite” og ”National Subelite”, da de dels ikke kan vinde individuelle DM medaljer til klubben og dels ikke repræsentere Danmark ved internationale mesterskaber og landskampe. Den maximale støtte til en udenlandsk udøver vil således være støtterammen for ”National Elite”, hvis kravene til optagelse i denne gruppe i øvrigt er opfyldt.

Yderligere støttemuligheder
Udover den faste støttestruktur, så er det vigtigt at kunne tildele udøvere eller grupper midler til særlige projekter, så man eksempelvis kan belønne udøvere i fremgang, der pludseligt får nogle spændende stævnemuligheder. Eller eksempelvis nogle grupper, som man ønsker at udvikle særligt via nogle støttede aktiviteter osv. Ca. 90 % af midlerne til et støttekoncept fordeles igennem de faste rammer. Derudover er der en projektpulje på ca. 10 % af årets budget til projektansøgninger. Alle projektansøgninger SKAL fremsendes INDEN den aktivitet, som man ønsker støtte til. Og gå igennem en træner.

Bonusordning
Atletikudvalget ønsker at tildele udøvere, som gør en særlig stor indsats resultatmæssigt for klubben. Derfor honoreres danske senior rekorder (i øvelser med indplaceringskrav i national elite) og individuelle danske seniormesterskaber (gyldige mesterskaber: DM bane, DM inde, DM mangekamp (ude/inde), marathon, ½ marathon, 10 km landevej, 10 km lang cross, 50 km kapgang og 20 km kapgang) med en bonus, som resulterer i forhøjet støtteramme. Årets satser meldes ud i starten af året - i 2021 er satserne fortsat (bonus er gældende i indeværende kalenderår):

 • 1000 kr. for et individuelt dansk seniormesterskab (dog max. 2 pr. år) samt
 • 1000 kr. pr. disciplin med individuelle danske seniorrekord (inde / ude - og max. 2 discipliner pr. år)

Generelle retningslinjer
Billigste rejseform skal så vidt muligt benyttes, transport i privatbil refunderes kun efter klubbens gældende satser. Man må maksimalt benytte
50 % af rammebeløbet på én træningslejr og maksimalt 20 % af rammebeløbet på ét stævne. 

Kontakt vedr. støttekoncept
Bevillingsudvalget, 1900bevilling@gmail.com

Medlemmer af udvalget: Knud Andersen, Jakob Larsen, Aino Slej.
- i øvrigt kan AU-formand Lars Bøgh kontaktes for spørgsmål om klubbens generelle støttepolitik.

Redigeret 15.02.2021 - sportsudvalget