Etablering af byggeplads er i gang

29. august 2018 12:18 , af Lars Nielsen

Kære alle – NU sker der endelig noget synligt 😉

Arbejdet med moderniseringen og udbygningen af Marselisborghallen er nu kommet så langt at der også rent fysisk begynder at ske noget på Havre Balle Skovvej.

I dag er de første byggeplads skure ankommet og stillet på den plads hvor de vil være de næste mange måneder. Disse stilles i den side hvor der til daglig er busparkering, hvilket betyder at de p-pladser der ligger modsat hallen fremover vil blive omdannet til busparkering, så her skal man så ikke længere holde parkeret, hvis man vil undgå P-bøder ☺ Der henvises i stedet til den store P-plads på modsatte side af Stadion Alle.

De fysiske arbejder på byggeriet vil også starte op i denne og næste uge (35/36), det sker i form af en særdeles tiltrængt betonrenovering af de facader mod vest, nord og øst som fortsat vil være en del af Marselisborghallen.

Der vil også i løbet af den kommende uge (36) blive opstillet byggeplads hegn omkring hallen, hvilket vi må forvente vil få betydning for mulighederne for at anvende hallen som startsted for træning.

Det vil dog stadig frem til og med uge 38, stadig være muligt at benytte toiletterne i hallen.

I uge 39, den sidste uge i september, vil det så være helt slut. Her påbegyndes nedrivningen af den lave bygning nemlig og så vil I herfra kunne følge byggeriet mens det skrider frem over de kommende måneder.  

Når indendørs træning starter op i oktober, vil der være daglig adgang til hallen i den vestlige ende af hallen, hvilket der vil blive skiltet med.

Byggeriet forventes færdig til aflevering primo oktober 2019, og her vil en så stor begivenhed for Aarhus 1900 Atletik/Motion, naturligvis blive fejret med maner ☺ 

Med venlig hilsen

Aarhus 1900 AM

Lars Nielsen

Projektkoordinator og Cheftræner