Handelsbetingelser

PRISER
Alle priser på disse sider er opgivet ekskl. moms, da foreningen er momsfritaget.

KONTINGENTSYSTEM
1900 Atletik og Løb (”1900 AL”) har indgået aftale med Memberlink ApS om medlemshåndtering og kontingentopkrævning. Memberlinks system er integreret i 1900 AL’s hjemmeside. 1900 AL har indgået aftale med Nets Easy, som er godkendt til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos 1900 AL, men hos Nets Easy.

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af 1900 AL, at du tilmelder dig via vores hjemmeside og betaler via en af de viste betalingsformer, som er godkendt af 1900 AL og Nets Easy. Når du melder dig ind, accepterer du vores vilkår, og du stopper dit medlemskab ved at foretage udmeldelse senest den sidste dag før kvartalsskifte. I forbindelse med din første kontingentbetaling kan du godkende, at 1900 AL fremover automatisk trækker pengene fra din konto, indtil du enten melder dig ud af 1900 AL eller vælger en anden betalingsform via din personlige menu på hjemmesiden.

Hvis dit betalingskort udløber eller bliver spærret, eller hvis du vil ændre betalingsform, skal du selv logge ind og foretage ændringen under din personlige menu i punktet ”Mit betalingskort”.

BETALINGSVARSEL OG KVITTERING
Du modtager en mail ved hvert kvartals start om, at der nu bliver trukket kontingent, og efter træk på din konto får du en betalingskvittering pr. mail. Hvis du ikke betaler inden fristen, vil du modtage rykker via mail. Du vil blive slettet som medlem efter 2. rykker, hvis du ikke betaler for et kvartal uden at have udmeldt dig inden.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Du foretager udmeldelse via din personlige menu på hjemmesiden i punktet ”Udmeldelse”. Hvis du melder dig ud i løbet af et kvartal, er du medlem indtil den sidste dag i kvartalet. Du vil ikke få refunderet betalt kontingent. Du vil efter endt medlemskab ikke længere modtage opkrævninger fra 1900 AL.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Det er dit ansvar som medlem at sørge for, at dit kontingent bliver betalt, og at foretage evt. udmeldelse inden udgangen af et kvartal. 1900 AL forbeholder sig ret til at blokere din adgang til hjemmesiden ved manglende betaling og i tilfælde af, at der sker misligholdelse af klubbens ejendom eller foreningssystemet.

FORBEHOLD
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Vi tager forbehold for trykfejl.