Klubskifte

Det gode klubskifte til Aarhus 1900 AL

 

Baggrund:

Aarhus 1900 AL har en overordnet politik om, at klubben vil tilbyde vores aktive optimale faciliteter, elitetrænere på højt niveau og en fornuftig, niveau-afhængig økonomisk støtte til eliteaktives deltagelse i stævner, træningslejre og IM-behandling.

 

 • Konkurrenceaktive for Aarhus 1900 AL har derfor fri adgang til at benytte Aarhus Atletik- og Løbeakademi i samtlige de normale træningstider, styrketræningsfaciliteterne og atletikbanerne på Ceres Park samt atletikbanerne på Viby Stadion.
 • Aarhus 1900 AL har samtidig et ønske om, ikke mindst på grund af det begrænsede antal indendørs faciliteter i dansk atletik, at hjælpe øvrige atletikklubber med at give deres aktive bedre muligheder for at udvikle deres talent bl.a. via kvalitetstræning hele året. Dette foregår dog på de vilkår og under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet med at have og drive indendørs faciliteter.

 • Aarhus 1900 AL indgår derfor gerne samarbejdsaftaler med andre atletikklubber om medvirken til at udvikle deres talentfulde udøvere mod en aftale om, at de aktive, såfremt de vælger at flytte til Aarhus f.eks. i forbindelse med deres uddannelse, skifter til Aarhus 1900 AL. En sådan samarbejdsaftale er fremadrettet dog ikke juridisk bindende for den aktive.

 • Hvis man ikke ønsker at skifte klub; men gerne vil benytte Aarhus 1900’s faciliteter / træner, skal der indgås en aftale med Aarhus 1900 AU via Aarhus 1900 AL’s cheftræner.

 • Al dialog omkring klubskifte til Aarhus 1900 AL skal gå igennem klubbens cheftræner.

  • Kontaktes en 1900-træner/-leder af en aktiv, en forælder eller en træner om et evt. klubskifte, skal der henvises til cheftræneren for en kommende dialog.

  • Cheftræneren kontakter efterfølgende den pågældende atlet for at få be- eller afkræftet henvendelsen. Her informeres samtidig om, at Aarhus 1900 AL har den politik, at man, inden yderligere drøftelser finder sted, vil informere den aktives klub, så alle parter er orienteret.

  • Når ”moder” klubben er informeret, vil Aarhus 1900 AL via cheftræneren gå i dialog med den pågældende aktive.

  • Et klubskifte skal således ske i åbenhed, i dialog og i forståelse.

 

Gældende fra 01.10.2013. / Aarhus 1900 AL – Atletikudvalget.