Klubskifte

Det gode klubskifte til Aarhus 1900 AL

Aarhus 1900 AL – Atletikudvalget

(Opdateret september 2020)


Ønsker du at skifte klub eller benytte Aarhus 1900 AL’s faciliteter/trænere, så kontakt Atletikudvalget: Formand Lars Bøgh eller cheftræner Lars Nielsen.

Kodeks:

Aarhus 1900 AL har en overordnet politik om, at klubben vil tilbyde de aktive optimale træningsfaciliteter, elitetrænere på højt niveau og en fornuftig, niveauafhængig økonomisk støtte til eliteaktives deltagelse i stævner, træningslejre og idrætsmedicinsk behandling. Nedenstående kodeks skal sikre, at ønsker om klubskifte til Aarhus 1900 AL altid sker i åbenhed, dialog og gensidig forståelse klubberne imellem.

 • Aarhus 1900 AL har samtidig et ønske om, ikke mindst på grund af det begrænsede antal indendørsfaciliteter i dansk atletik, at hjælpe øvrige atletikklubber med at give deres aktive bedre muligheder for at udvikle deres talent bl.a. via kvalitetstræning hele året. Dette foregår dog på de vilkår og under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet med at have og drive vores indendørsfaciliteter.
 • Aarhus 1900 AL indgår derfor gerne samarbejdsaftaler med andre atletikklubber om medvirken til at udvikle deres talentfulde udøvere mod en aftale om, at de aktive, såfremt de vælger at flytte til Aarhus f.eks. i forbindelse med deres uddannelse, skifter til Aarhus 1900 AL. En sådan samarbejdsaftale er dog ikke juridisk bindende for den aktive.
 • Hvis en aktiv ikke ønsker at skifte klub, men gerne vil benytte Aarhus 1900 AL’s faciliteter/trænere, skal der indgås en aftale med atletikudvalget via Aarhus 1900 AL’s cheftræner.
 • Al dialog om muligt klubskifte til Aarhus 1900 AL skal gå igennem klubbens cheftræner.
  • Kontaktes en træner/-leder af en aktiv, en forælder eller en ekstern træner om et evt. klubskifte, skal der henvises til cheftræneren for en kommende dialog.
  • Cheftræneren kontakter efterfølgende den pågældende atlet for at få be- eller afkræftet henvendelsen. Her informeres samtidig om, at Aarhus 1900 AL har den politik, at man, inden yderligere drøftelser finder sted, vil informere den aktives klub, så alle parter er orienteret.
  • Når ”moder”-klubben er informeret, vil Aarhus 1900 AL via cheftræneren gå i dialog med den pågældende aktive.
 • Hvis henvendelsen om at stille op for Aarhus 1900 kommer fra en klubløs atlet, kan dette naturligvis ske uden cheftrænerens medvirken.