Paraatletik

Paraatletik i Aarhus 1900 Atletik og Løb – elite og bredde

Dato: 23.03.2021


Baggrund og rammesætning

Aarhus 1900 AL vil gerne være et attraktivt miljø, der udvikler og støtter atleter med fysiske handicap (paraatleter). Dette gælder for såvel topatleter som øvrige atleter på nationalt eller lokalt niveau og ungdoms- og junioratleter.

Paraatletikken i Aarhus 1900 AL varetages af Paraatletikudvalget (PAU) med reference til Atletikudvalget (AU).

Paraatletikken tilbydes aktuelt som:

  • Et pilotprojekt målrettet interesserede ungdomsparaatleter (7-15 år) med egen træner i samarbejde med Parasport Danmark (marts 2021 til juni 2023)
  • For Racerunning, se næste afsnit.
  • Øvrige paraatleter: Kontakt Peter Fischer (PAU) for en dialog om muligheder og tilbud
Specielt for racerunning (RR) under Parasport Danmark

RR er i udgangspunktet mere pladskrævende for den enkelte atlet, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til at kunne indgå i de etablerede træningsgrupper.

Træningsmulighederne på Viby Stadion er normalt rigtig gode, hvorimod både Ceres Arena (Stadion) og især Aarhus Atletik- og Løbeakademi (AALA - indendørshallen) er særdeles pressede på kapaciteten, så her vil der reelt være yderst begrænset mulighed for at opfylde behov for fælles træningstider mellem RR og øvrige træningsgrupper.

Vi tilbyder denne træningsmæssige platform i en prøveperiode foreløbig frem til udgangen af 2021, hvorefter setup’et evalueres i AU/PAU og repræsentanter for RR.

 

Kontaktpersoner

Er du interesseret i racerunning eller anden paraatletik? Så forhør dig nærmere om mulighederne hos:

Peter Fischer, Paraatletikudvalget, plethfischer@gmail.com

Anne Svanvig, ungdomstræner Racerunning og ungdomsparaatletik, annesvanvig@gmail.com

 


 
Eliteparaatleter og støttemuligheder

Vi tilbyder eliteparaatleter, der konkurrerer i paraatletikkens officielle mesterskabsdiscipliner, at indgå i klubbens støttekoncept med henblik på at sikre en optimal sportslig og konkurrencemæssig udvikling. For alle atleter gælder, at de grundlæggende præmisser i klubbens støttekoncept skal være opfyldt (se www.1900al.dk/generelt).

Der anvendes ikke specifikke disciplinresultatkrav ved indplacering i støtteniveauer i paraatletikken. Indplacering sker primært efter den aktives internationale mesterskabsniveau, sekundært benyttes ranglisteplacering. Indplacering foretages af Bevillingsudvalget forud for den kommende sæson.

Aktive, der opnår kvalifikationskravene i løbet af en sæson, kan opnå indplacering umiddelbart derefter ved at kontakte Bevillingsudvalget på 1900bevilling@gmail.com.

Støttekonceptet for eliteparaatleter inddeles i to kategorier:

1)  Top-paraelite

Indplacering i denne gruppe:

  • Medaljetagere ved P-VM og/eller PL kan indplaceres i den efterfølgende sæson

Støtte efter denne indplacering vil svare til "Nordisk Elite" for øvrige atleter.

Aktive, der kandiderer til udtagelse til P-VM/PL, forventes at opnå særlig økonomisk støtte fra Parasport Danmark.

2) Paraelite

Indplacering i denne gruppe:

  • Medaljetagere ved P-EM kan indplaceres i den efterfølgende sæson
  • Aktive, der er udtaget til P-VM og/eller PL, kan indplaceres i den indeværende sæson
  • Aktive med en Top-3 placering på foregående sæsons europarangliste kan bruge denne i sæsoner, hvor der ikke har været afholdt EM

Støtte efter denne indplacering vil svare til "National Elite" for øvrige atleter

Aktive, der kandiderer til udtagelse til P-EM, forventes at opnå særlig økonomisk støtte fra Parasport Danmark.

Endvidere kræver det, uanset hvilken indplacering man opnår i henhold til ovennævnte, at atletikudvalget opnår fuld indsigt i, hvilken øvrig støtte der eventuelt ydes den aktive fra Parasport Danmark og/eller Team Danmark, og at der er fuld gennemsigtighed med øvrige personlige sponsorater.