Paraatletik

Paraatletik i Aarhus 1900 Atletik og Løb – elite og bredde

Dato: 23.03.2021


Baggrund og rammesætning

Aarhus 1900 AL vil gerne være et attraktivt miljø, der udvikler og støtter atleter med fysiske handicap (paraatleter). Dette gælder for såvel topatleter som øvrige atleter på nationalt eller lokalt niveau og ungdoms- og junioratleter.

Paraatletikken i Aarhus 1900 AL varetages af Paraatletikudvalget (PAU) med reference til Atletikudvalget (AU).

Paraatletikken tilbydes aktuelt som:

  • Et pilotprojekt målrettet interesserede ungdomsparaatleter (7-15 år) med egen træner i samarbejde med Parasport Danmark (marts 2021 til juni 2023)
  • For framerunning, se næste afsnit.
  • Øvrige paraatleter: Kontakt Peter Fischer (PAU) for en dialog om muligheder og tilbud
Specielt for framerunning under Parasport Danmark

Framerunning er i udgangspunktet mere pladskrævende for den enkelte atlet, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til at kunne indgå i de etablerede træningsgrupper.

Træningsmulighederne på Viby Stadion er normalt rigtig gode, hvorimod både Ceres Arena (Stadion) og især Aarhus Atletik- og Løbeakademi (AALA - indendørshallen) er særdeles pressede på kapaciteten, så her vil der reelt være yderst begrænset mulighed for at opfylde behov for fælles træningstider mellem framerunning og øvrige træningsgrupper.

Vi tilbyder denne træningsmæssige platform i en prøveperiode foreløbig frem til udgangen af 2022, hvorefter setup’et evalueres i AU/PAU og repræsentanter for ramerunning .

 

Kontaktpersoner

Er du interesseret i framerunning eller anden paraatletik? Så forhør dig nærmere om mulighederne hos:

Peter Fischer, Paraatletikudvalget, plethfischer@gmail.com

 


 
Eliteparaatleter og støttemuligheder

Vi tilbyder eliteparaatleter, der konkurrerer i paraatletikkens officielle mesterskabsdiscipliner, at indgå i klubbens støttekoncept med henblik på at sikre en optimal sportslig og konkurrencemæssig udvikling. For alle atleter gælder, at de grundlæggende præmisser i klubbens støttekoncept skal være opfyldt. Yderligere info findes på vores intra (for medlemmer) eller ved henvendelse til 1900bevilling@gmail.com

Atletikudvalget 2021