Paraatletik

Para-atletik i Aarhus 1900 Atletik og Løb – elite og bredde

Dato: 1. januar 2021


Baggrund og rammesætning

Aarhus1900 AL vil gerne være et attraktivt miljø der, udvikler og støtter atleter med fysiske handicaps (para-atleter). Dette gælder for såvel topatleter som motions- og breddeaktive og ungdoms- og junioraktive inden for para-atletikken.

Para-atletik i Aarhus 1900 AL skal kunne indgå i de etablerede træningsgrupper.

 

Specielt for racerunning (RR) under Parasport Danmark

RR er i udgangspunktet mere pladskrævende for den enkelte atlet, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til at kunne indgå i de etablerede træningsgrupper.

Der arbejdes med at tilknytte en træner/tovholder for RR-udøverne.

Træningsmulighederne på Viby Stadion er normalt rigtig gode, hvorimod både Ceres Arena (Stadion) og især Aarhus Atletik og Løbeakademi (AALA - indendørshallen) er særdeles pressede på kapaciteten, så her vil der reelt være yderst begrænset mulighed for at opfylde behov for fælles træningstider mellem RR og øvrige træningsgrupper.

Vi tilbyder denne træningsmæssige platform i en prøveperiode foreløbig frem til udgangen af 2021, hvorefter setup’et evalueres i atletikudvalget og repræsentanter for RR.

 

Elite-para-atleter og støttemuligheder

Vi tilbyder elite-para-atleter, der konkurrerer i para-atletikkens officielle mesterskabsdiscipliner, at indgå i klubbens støttekoncept med henblik på at sikre en optimal sportslig og konkurrencemæssig udvikling. For alle atleter gælder, at præmisserne i klubbens støttekonceptet skal være opfyldt.

Elite-støttekonceptet for para-atleter inddeles i tre kategorier:

1) International para-elite

Indplacering i denne gruppe forudsætter, at man har vundet eller forventes at kunne vinde medalje ved para-VM og/eller Paralympics.

(Indplacering i denne gruppe svarer til "International Elite" for øvrige atleter).

2) Europæisk para-elite

Indplacering i denne gruppe forudsætter, at man har vundet medalje ved para-EM eller forventes at kvalificere sig til para-VM og/eller Paralympics.

(Indplacering i denne gruppe svarer til "Nordisk Elite" for øvrige atleter).

3) Nordisk para-elite

Indplacering i denne gruppe forudsætter kvalifikation og deltagelse ved para-EM.

(Indplacering i denne gruppe svarer til "National Elite" for øvrige atleter).

Der er således ingen specifikke disciplin-resultatkrav – indplacering sker udelukkende ifht. den aktives internationale mesterskabsniveau. Endelig indplacering foretages altid af atletikudvalget, som også har beslutningskompetencen.

Para-atleter kan efter ansøgning til atletikudvalget bevilges støtte til stævner, materialer, skadesbehandling, træningslejr mv.

Endvidere gælder det, at uanset hvilken indplacering man opnår i henhold til ovennævnte, at atletikudvalget opnår fuld indsigt i, hvilken øvrig støtte der eventuelt ydes den aktive fra Parasport Danmark og/eller Team Danmark, og at der er fuld gennemsigtighed med øvrige personlige sponsorater.

Alle interesserede para-atleter opfordres til på forhånd at kontakte sportschef Lars Nielsen eller atletikudvalgsformand Lars Bøgh for en dialog om mulighederne for at blive tilknyttet en træner/træningsgruppe, præmisser, faciliteter, støtte etc. Se her for kontaktinfo.

For interesserede Racerunnere kontaktes RR-tovholder XX (indskrives når personen kendes).