Elitekraftcenter Vest

Elitekraftcenter Vest (EKCV) er omdrejningspunkt for talent- og elitearbejde i Vestdanmark

 

EKCV er en del af Dansk Atletiks samlede satning omkring talent og elite.

 

 

 

Kontakt EKCV:

Elitekraftcenter chef:

Lars Nielsen

Mobil: 40110087

Email: larsnielsen@mymacmail.com

 

Projektmedarbejder, prioriteret indsats

Mathias Kosack

Mobil: 29804620

Email: havekosa@gmail.com

 

Kontakt ATK Talentcenter Aarhus:

Talentcenter leder:

Mathias Kosack

Mobil: 29804620

Email: tcaarhus@dansk-atletik.dk

 

 

 

Kontakt Mangekampsprojekt:

 

Jens B. Christensen

Mobil: 28992045

Email: jensbehrendchristensen@gmail.com

 

CTU - Central Talentudvikling

Se mere på  Dansk-atletik.dk omkring aktiviteter, optagelse, historik og økonomi

DTU - Decentral Talentudvikling

Aktiviteterne er knyttet til ATK Talentcentrene.
Samlinger 2019-20:
26. oktober 2019
30. november 2019
18. januar 2020
29. februar 2020
21. marts 2020

Fællestræninger i vest

Foreløbige datoer:
  1. Randers den 2. nov 2019
  2. Skive den 23. nov 2019
  3. Aalborg den 7. dec 2019

Alle dage kl 10-16