Indkaldelse til Generalforsamling

1. februar 2019 10:55 , af Maria Byg Andersen

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. marts 2019 kl 19.00
Sportens Hus, Stadion Alle 72, 8000 Aarhus C

Program

Kl. 19.00

Velkomst
Valg af dirigent
Uddeling af pokaler og hædersbevisninger

Kl. 19.20 - 20.15

Bestyrelsens beretning og tanker fra et godt år.
I forlængelse heraf struktureret proces med dialog i selvvalgte grupper.
Bestyrelsen ønsker at bygge mest muligt på den store fælles erfarings- og videns base i klubben i forhold til retning og udvikling af fremtidens 1900 AM. Alle deltagere inviteres derfor til at komme med input, gode ideer og perspektiver til hinanden og bestyrelsen på 8 vigtige emner for klubbens fremtid.
Indtrykkene fra dialogen vil indgå i bestyrelsens og udvalgenes videre visionsarbejde og fokusering.

Kl. 20.15 - 20.45

Pause og forplejning

Kl. 20.45 – 22.00 1. Aflæggelse af beretning fra udvalg

2. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
3. Forslag fremsat af medlemmer
4. Valg af formand
5. Valg af kasserer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisor suppleant
8. Valg til udvalg
9. Valg af rep. til repræsentantskabsmøde i Aarhus 1900 10. Evt.

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest3 uger før generalforsamlingen (§7 stk. 3 i klubbens vedtægter)
Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (§ 11 stk. 2 i klubbens vedtægter)

Forslagene vil blive slået op på opslagstavlen i klubhuset (§ 7 stk. 4 i klubbens vedtægter) Regnskabet vil blive slået op på opslagstavlen i klubhuset (§ 13 stk. 4 i klubbens vedtægter)

   
Vedhæftede filer