Ledelsesmæssige ændringer i Aarhus 1900 AM

5. oktober 2016 09:02 , af Henning Andersen

Bestyrelsen har pr. 31.12.2016 valgt at nedlægge stillingen kom klubchef i Aarhus 1900 A/M.

Det betyder desværre, at Anders G. Christensen dermed fratræder sin stilling.

 

Baggrunden for beslutningen er en økonomisk situation, som ikke er holdbar. 

Aarhus 1900 A/M har, i lighed med andre løbsarrangører, oplevet markant tilbagegang i deltagerantallet ved motionsløb i 2016. Trods en energisk og intensiv indsats fra både klubbens medarbejdere og frivillige har det ikke været muligt at skabe den forventede økonomi omkring løbene. Og der er desværre ingen tegn på, at tendensen med et vigende løbsmarked ændrer sig i 2017. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at skabe et bedre økonomisk udgangspunkt for 2017 ved, at fravælge afvikling af eksterne events og istedet stille skarpt på, at udvikle og innovere klubbens kerneydelser.

 

Bestyrelsen har taget fat på at arbejde med strategien for de kommende år. Strategien vil tage udgangspunkt i et fokus på klubbens medlemmer og deres ønsker og forventninger til det gode klubliv i Aarhus 1900 A/M.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på at nedlæggelsen af klubchef stillingen ikke påvirker 1900 A/M's øvrige engagementer og forpligtigelser, herunder EMACS 2017