Retningslinjer for træning pr. 29. april 2020

Generelle krav til træningen

VI PASSER PÅ HINANDEN – VI ER SAMMEN PÅ AFSTAND
Alle der er syge med forkølelse eller influenza eller har symptomer her på, fx
feber, hoste, muskelømhed, generel utilpashed eller nyligt opstået manglende smagssans må ikke møde op

Opstår symptomer eller utilpashed - gå straks hjem. Selv ved milde symptomer.
Du kan deltage igen når du har været symptomfri i 48 timer.

 • At man ikke må samles flere end 10 personer - I praksis har vi valgt 9 personer per hold inkl. træner.
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. Altså ingen adgang til Akademiet, heller ikke toiletter

Aarhus 1900 krav til træningen

 • Et hold består af maksimalt 9 deltagere inkl. træner/tovholder. En træner kan vælge at løbe med færre end 8 deltagere. 
 • Deltagere på holdet SKAL være tilmeldt den enkelte træning på hjemmesiden, for at møde op og deltage.
 • Holdet vælger selv tidspunkt og startsted.
 • Deltagere møder op til træning omklædte hjemmefra.
 • Medbring egen væske. Drik ikke vand af offentlige vandhaner.
 • Tilmelding til træning sker på hjemmesiden i fælles træningskalender. Hold der ikke fremgår af fælles træningskalender, træner udenfor klubregi.
 • Holdene opfordres til at træne på forskellige dage/tidspunkter og steder.
 • Hold skal mødes min. 50 meter fra hinanden og hold må under træning ikke komme nærmere end 50 meter fra hinanden
 • Der må maks. starte 2 hold foran Aarhus Atletik- og Løbeakademi i samme tidsrum (1 ved hver indgang)
 • Der må kun løbes i flok med 2 meters afstand imellem hver, ved lav-medium intensistet. Ved højere intensitet tilrettelægges træning så afstanden øges væsentligt. F.eks. op ad bakker, intervaller og tempoløb.
 • Udvis ekstra hensyn når holdet passerer gående og lign. Sørg for der er plads, ved at træne på åbne steder, brede stier osv.
 • Træner/tovholder tilser at retningslinjer overholdes, så alle er trygge ved at træningen kan foregå sikkert og ansvarligt.

Øvrige informationer

I fald vi ikke har trænere nok til mange små hold, kan vi få brug for tovholdere. Tovholder får instrukser fra træner og varetager træningen på et hold og tilser at retningslinjer overholdes.

Intensiteten er høj, når vejrtrækningen bliver tung, og det kun er muligt at samtale i korte anstrengte sætninger. Her skal træningen afvikles så afstanden til andre kan øges væsentlig ift. de 2 meter som er krævet som minimum.