Retningslinjer for træning pr. 5.nov. 2020

Generelle krav til træningen.

VI PASSER PÅ HINANDEN – VI ER SAMMEN PÅ AFSTAND
Alle der er syge med forkølelse eller influenza eller har symptomer her på, fx
feber, hoste, muskelømhed, generel utilpashed eller nyligt opstået manglende smagssans må ikke møde op

Opstår symptomer eller utilpashed - gå straks hjem. Selv ved milde symptomer.
Du kan deltage igen når du har været symptomfri i 48 timer.

 • At man ikke må samles flere end 10 personer pr. Løbegruppe og at der skal være mindst 2 meter afstand mellem løbegrupperne.
 • At man skal holde en afstand på 1 meter til andre personer, og 2 meter når der løbes.  Afstanden gælder også til  forbipasserende.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 •  Klubbens omklædningsfaciliteter er åbne. Ligeledes toiletfaciliteter er åbne. Der må dog Max være 10 personer i hhv. herre og dame omklædning. Der opfordres til der i vides omfang klædes om hjemmefra.
 • Ophold i indgangshallen og foran er ikke tilladt. Ved passage herigennem skal der anvendes mundbind jvf.  retningslinier.

Aarhus 1900 retninglinier til træningen for løbegrupperne.

 • Det antages at ingen træningshold har over 10 deltagere.
 • Der er tilmeldingskrav til holdene.
 • Tilmelding til træning kan ske på hjemmesiden i fælles træningskalender, via MemberLink eller efter aftale med trænerne på de forskellige hold. 
 • Holdene vælger selv tidspunkt og startsted.
 • Medbring egen væske. Drik ikke vand af offentlige vandhaner.
 • Holdene opfordres til at træne på forskellige dage/tidspunkter og steder.
 • Der må  er lavet zoner inddelte områder med 2 meter afstand foran hallen. 6 hold kan starte herfra.
 • Der må kun løbes i flok med 2 meters afstand imellem hver, ved lav-medium intensistet. Ved højere intensitet tilrettelægges træning så afstanden øges væsentligt. F.eks. op ad bakker, intervaller og tempoløb.
 • Udvis ekstra hensyn når holdet passerer gående og lign. Sørg for der er plads, ved at træne på åbne steder, brede stier osv.
 • Træner/tovholder tilser at retningslinjer overholdes, så alle er trygge ved at træningen kan foregå sikkert og ansvarligt.

Øvrige informationer

Intensiteten er høj, når vejrtrækningen bliver tung, og det kun er muligt at samtale i korte anstrengte sætninger. Her skal træningen afvikles så afstanden til andre kan øges væsentlig ift. de 2 meter som er krævet som minimum.