Retningslinjer for træning pr. 8. juni 2020

Generelle krav til træningen ... OBS: sidste nyt på medlemsforsiden!

VI PASSER PÅ HINANDEN – VI ER SAMMEN PÅ AFSTAND
Alle der er syge med forkølelse eller influenza eller har symptomer her på, fx
feber, hoste, muskelømhed, generel utilpashed eller nyligt opstået manglende smagssans må ikke møde op

Opstår symptomer eller utilpashed - gå straks hjem. Selv ved milde symptomer.
Du kan deltage igen når du har været symptomfri i 48 timer.

 • At man ikke må samles flere end 100 personer
 • At man skal holde en afstand på 1 meter til andre personer, og 2 meter når der løbes.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. Altså ingen adgang til Akademiet, heller ikke toiletter

Aarhus 1900 krav til træningen

 • Det antages at ingen træningshold har over 50 deltagere.
 • Der er kun tilmeldingskrav til et hold, såfremt holdet/træneren vedtager en gældende adgangsbegrænsning der er mindre end 50 deltagere i alt inkl. træner(e)
 • Deltagere på hold med adgangsbegrænsning SKAL være tilmeldt den enkelte træning på hjemmesiden, for at møde op og deltage. Tilmelding til træning sker på hjemmesiden i fælles træningskalender. 
 • Holdet vælger selv tidspunkt og startsted.
 • Medbring egen væske. Drik ikke vand af offentlige vandhaner.
 • Holdene opfordres til at træne på forskellige dage/tidspunkter og steder.
 • Hold skal mødes min. 50 meter fra hinanden og hold må under træning ikke komme nærmere end 50 meter fra hinanden
 • Der må maks. starte 3 hold foran Aarhus Atletik- og Løbeakademi i samme tidsrum (1 ved hver indgang og ved overdækningen mod Stadion Allé)
 • Der må kun løbes i flok med 2 meters afstand imellem hver, ved lav-medium intensistet. Ved højere intensitet tilrettelægges træning så afstanden øges væsentligt. F.eks. op ad bakker, intervaller og tempoløb.
 • Udvis ekstra hensyn når holdet passerer gående og lign. Sørg for der er plads, ved at træne på åbne steder, brede stier osv.
 • Træner/tovholder tilser at retningslinjer overholdes, så alle er trygge ved at træningen kan foregå sikkert og ansvarligt.

Øvrige informationer

Intensiteten er høj, når vejrtrækningen bliver tung, og det kun er muligt at samtale i korte anstrengte sætninger. Her skal træningen afvikles så afstanden til andre kan øges væsentlig ift. de 2 meter som er krævet som minimum.